Disclaimer

Vanzelfsprekend besteden wij, tijdens het samenstellen en het onderhouden van deze website, veel zorg aan de volledigheid en correctheid van de informatie op RondreisDirect.nl. Desondanks kan RondreisDirect.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en daarom sluit RondreisDirect.nl alle aansprakelijkheid uit voor elke directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die het gevolg is en/of verband houdt met het gebruik van deze website.


Op RondreisDirect.nl wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten, websites en diensten verstrekt door derden. RondreisDirect.nl is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de aldaar beschikbare informatie, geleverde zaken en/of diensten, het geldende privacybeleid of de beschikbaarheid van deze andere websites en/of bronnen en wijst daarom iedere aansprakelijkheid in deze dan ook van de hand.

Aan de informatie op RondreisDirect.nl kunnen geen rechten worden ontleend en RondreisDirect.nl behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde onaangekondigd te wijzigen.

Intellectueel eigendom

Alle rechten, met betrekking tot het RondreisDirect.nl-logo en de merknaam ‘RondreisDirect.nl’ berusten bij SenseAd Travel Promotions, het beherende bedrijf achter RondreisDirect.nl.

De informatie op deze website is auteursrechterlijk beschermd. Het is voor u als gebruiker niet toegestaan deze informatie te distribueren, verkopen, verveelvoudigen of op enige wijze te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar van het auteursrecht op deze informatie.